12.03.2011 г.

Industrial Is Dead

Dark Nation zero
В миналото видеото уби радиото, после умря рокът, a от известно време на ред е индъстриълът. И ако грънджът се самоуби, а готикът не може да умре (тъй като по начало никога не е бил жив), то през последното десетилетие си отиде една епоха, с която много от нас израстнаха. Точно както през 90-те се усещаше все още изстиващият труп на диското в клуб 54, ето че години по-късно новото хилядолетие помете едни стилове, за да освободи място на други.

1.03.2011 г.

Wir sind Die Nacht


But you can’t rip off someone else’s personality. And I don’t want kids to go out there and ruin their lives because they think it’s cool – it’s got to be in you. You’ve got to know what you want. I sacrificed my whole future for this. There are a lot of people I meet who just don’t understand, but there really is nothing to understand. I’m realistic, sane and intelligent.